Hazze Malmgren Holding AB är moderbolag till företagen

HAMAFO Teknik AB

PROREG Control AB

SAFENIC AB

Samtliga företag har teknisk inriktning av mätteknisk karaktär med internationella leverantörer och svenska kunder inom läkemedel-, livsmedel- samt kärnkraftsindustrin och kommuner.

Hazze Malmgren Holding AB har som huvudaktieägare full insyn i de nämnda företagen där företagsledningsfrågor, utveckling och rådgivning är väsentliga delar i dess verksamhet.

De externa uppdragen utöver de egna bolagens behov av kvalificerad rådgivning hänför sig till konsulttjänster åt Arbetsförmedlingen i frågor som rör start av egen näringsverksamhet.

Denna typ av uppdrag sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet med över 3000 ärenden sedan start. Operativt ansvarig för Huddinge Nyföretagarcentrum under perioden 1992 till 2004 med cirka 2501 ärenden.